PHÂN LOẠI PHÒNG SẠCH VÀ NGUYÊN TẮC DÒNG KHÍ

Phân loại phòng sạch

Phòng sạch được phân loại theo tiêu chuẩn: Gồm phòng sạch loại 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dựa theo hàm lượng bụi đo trên thể tích 1m2 không khí. Được tính tùy theo mỗi tiêu chuẩn: Federal Standard 209 (1963), Federal Standard 209 E (1992), ISO 14644-1, …. mà quy định hàm lượng bụi sẽ khác.

Từ tiêu chuẩn đó phòng sạch class được chia thành các loại và mục đích sử dụng như sau:

      1. Phòng sạch class 100.000

Sử dụng trong các ngành sản xuất liên quan đến quang học, lắp ráp linh kiện điện tử, thủy lực và khí nén, sản xuất dược phẩm, thực phẩm yêu cầu cao về độ sạch không khí.

      2. Phòng sạch class 10.000

Loại phòng này không yêu cầu quá cao về số lượng bụi tối thiểu, thường dùng trong đơn vị lắp ráp thiết bị thủy lực, khí nén, các loại van điều khiển trợ động, các thiết bị định giờ và bộ truyền động chất lượng cao. Ngoài ra loại này còn được ứng dụng trong sản xuất các loại thuốc tiêm vô khuẩn.

Phòng sạch class 10.000 sạch hơn phòng sạch class 100.000

       3. Phòng sạch class 1.000

Sử dụng trong công nghệ sản sản xuất trang thiết bị quang học chất lượng cao và sản xuất bạc đạn kích thước siêu nhỏ.

Phòng sạch class 1.000 sạch hơn phòng sạch class 10.000

       4. Phòng sạch class 100

Sử dụng trong các đơn vị sản xuất yêu cầu môi trường độ sạch cao, không có bụi như sản xuất thuốc tiêm vô khuẩn, phòng phẫu thuật cấy mô, phòng hậu phẫu sau phẫu thuật cấy mô xương.

Phòng sạch class 100 sạch hơn phòng sạch class 1.000

        5. Phòng sạch class 10

Phòng sạch loại này sử dụng trong nhà máy sản xuất bán dẫn và các mạch tích hợp có kích thước dưới 2 ILm.

Phòng sạch class 10 sạch hơn phòng sạch class 100

        6. Phòng sạch class 1

Yêu cầu cực kỳ cao về độ sạch, được sử dụng trong các nhà máy sản xuất mạch tích hợp với công nghệ kích thước siêu nhỏ.

Phòng sạch class 1 sạch hơn phòng sạch class 10

Bảng so sánh tiêu chuẩn ISO 14644-1 và Federal Standard 209 E (FS 209E)
Bảng so sánh tiêu chuẩn ISO 14644-1 và Federal Standard 209 E (FS 209E)

Nguyên tắc dòng khí trong phòng sạch

Phòng sạch duy trì không khí không có hạt thông qua việc sử dụng các bBảng so sánh tiêu chuẩn ISO 14644-1 và Federal Standard 209 E (FS 209E)ộ lọc HEPA (High Efficiency Particulate Air) hoặc ULPA (Ultra-Low Particulate Air – Bộ lọc khí siêu nhẹ) sử dụng các nguyên tắc luồng không khí nhiều lớp hoặc hỗn loạn. Hệ thống luồng không khí nhiều lớp hoặc một chiều sẽ hướng luồng không khí đã lọc xuống dưới theo một dòng không đổi. Hệ thống luồng không khí Laminar thường được sử dụng trên 100% trần nhà để duy trì luồng khí không đổi, một chiều.

Tiêu chí lưu lượng màng thường được nêu trong các trạm làm việc di động (máy hút mùi LF) và được yêu cầu trong ISO-1 (Phòng sạch 10) đến phòng sạch ISO-4 (Phòng sạch 10,000).

Thiết kế phòng sạch thích hợp bao gồm toàn bộ hệ thống phân phối không khí và đảm bảo cung cấp đủ khí hồi lưu tại hạ lưu. Trong các phòng dòng khí thẳng đứng, không khí tường phải thấp trở lại tại xung quanh chu vi của khu vực. Trong các ứng dụng dòng khí ngang, yêu cầu phải sử dụng khí hồi lưu ở ranh giới hạ lưu của quá trình này. Không nên sử dụng hệ thống hồi gió lắp đặt trên trần nhà, vì nó sẽ mâu thuẫn với thiết kế hệ thống phòng sạch thích hợp.

  • Liên hệ qua hotlineHOTLINE091.321.2412
  • Nhấp vào nút “Liên Hệ Ngay” bên dưới, điền các thông tin để chúng tôi liên hệ lại với bạn sớm nhất.
  • Chat trực tiếp qua website, Tân Thành M&E sẽ phản hồi ngay.
Bài viết cùng chủ đề