BIGFA

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thuốc, mỹ phẩm


Thông tin dự án

Client: Nhà máy sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Mỹ phẩm BigFa khu công nghiệp Lương Sơn Hòa Bình

Xây dựng hệ thống: Tân Thành M&E

Triển khai: Tân Thành M&E

 

 

Upload Image...
Upload Image...