CNC

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thuốc, vắc xin


Thông tin dự án

Client: Nhà máy sản xuất vắc xin Công ty cổ phần thương mại và sản xuất thuốc thú y CNC, khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội

Xây dựng hệ thống: Tân Thành M&E

Triển khai: Tân Thành M&E

 

 

Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...
Upload Image...