Dự án Nhà máy dược trung ương 1 - Pharbaco

PHARBACO

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất thuốc, Dược phẩm


Thông tin dự án

Client: Dự án Nhà máy dược trung ương 1 – Pharbaco

Thiết kế: Tân Thành M&E

Thi công: Tân Thành M&E

Upload Image...
Upload Image...